« בחזרה לתיעוד

כפתור


02-button

וידג'ט כפתור מאפשר להציג כפתור מעוצב ומותאם אישית בכל אזורי הוידג'טים של האתר. שימושי במיוחד לאזורי הנעה לפעולה בעמוד הבית.


טקסט כפתור: הקלדת הכיתוב שיופיע על הכפתור

קישור: הוספת קישורURL לכפתור

פתיחת קישור: הגדרת הקישור, האם יפתח באותו חלון או בלשונית חדשה

אטימות: הגדרת אטימות / שקיפות הכפתור

גודל: קביעת גודל הכפתור

אייקון: בערכות העיצוב שלנו מוטמע Font Awesome עם למעלה מ-450 אייקונים שונים אותם ניתן להציג באתר. בכדי להציג אייקון מסוים בכפתור יש לעבור לקישור המופיע מתחת לשדה > ללחוץ על האייקון הרצוי > להעתיק את הקוד של האייקון <i class="שם האייקון"></i> לתוך השדה.

יישור: הגדרת המיקום של הכפתור: יישור לימין / יישור לשמאל / יישור למרכז / בלוק מצד לצד / ללא יישור

04-button

« בחזרה לתיעוד