תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר

תיקון אחרון: אוגוסט 2016.

אתר Pojo.me הינו אתר אינטרנט המאפשר לגולשים לקבל רשיון לשימוש בתבניות WordPress ותוספי תוכנה.

השירות ניתן בתשלום, כאשר פוג'ו רשאית לתת חלק ממנו ללא תמורה.

חשוב להבהיר כי במהלך השימוש באתר פוג'ו, תוכלו לרכוש רשיונות או לקבל מידע ושירותים, אך זמינותם ניתנת "כמו שהיא" וללא כל התחייבות לטיבם. כמו כן, באתר פוג'ו עשויים להמצא תכני גולשים (כמו הודעות בפורומים) אשר פוג'ו לא תהיה אחראית לגביהם.

במהלך השימוש, פוג'ו תשמור מעט מידע מזהה על אודותייך וכן מידע סטטיסטי אחר. בכל מקרה לא יועברו הפרטים שלך לצד שלישי לצרכים שיווקיים, אך פוג'ו עשויה לשלוח לך ניוזלטרים מעת לעת.

אנו מקווים שתהנה בשימוש באתר, ומבקשים שתקרא את תנאי השימוש המלאים.

1. הרשמה

על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר והרשאה לתכנים ו\או תוכנות שירכשו באמצעות האתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

 • תנאי כשירות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי פוג'ו מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
 • שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו תחת רשיון המיועד למפתחים) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים לאחרים.
 • שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
 • העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של פוג'ו או של גולשי האתר האחרים.
 • אימות השירות: בעת ההרשמה לשירות, פוג'ו עשויה לבדוק את זהותך באמצעות שירותים שונים, ועשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדרוש זיהוי נוסף. אם תרשם באמצעות הדואר האלקטרוני פוג'ו תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ותשלח התראה אלקטרונית לכתובת שסיפקת לה. בהודעה הרלוונטית, פוג'ו עשויה להכיל מידע או קישור לאימות של זהותך כבעליהם של כתובת הדואר האלקטרוני.
 • אבטחת החשבון שלך: בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תדרש להזין ססמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון שפוג'ו ממליצה שימוש בססמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה, כי אנחנו מכירים אותן) וששימוש באותה ססמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד היא התנהגות לא טובה.
  לעוד מידע על ססמאות ועל איך למצוא ססמאות חזקות שיהיו קלות לזכור, אנא קרא את העמודים הבאים:
  http://www.baekdal.com/insights/password-security-usability
  https://xkcd.com/936/
 • חשבון אחד לאדם אחד: מדיניותה של פוג'ו הוא שיש להפעיל חשבון אחד לאדם אחד, ואדם אחד לחשבון אחד. אסור לך להחזיק יותר מחשבון אחד, ואתה לא יכול לאפשר לאחרים גישה לחשבון שלך. אם אתה תאגיד, אז אתה יכול לאפשר גישה לחשבון שלך לעובדים ספציפיים, אבל אתה תהיה זה שאחראי לכל נזק שהם עשויים לגרום.
 • שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.
 • הודעה על שימוש לרעה: אתה נדרש להודיע לפוג'ו, מיידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבון פוג'ו שלך.
 • אחריותה של פוג'ו: מבלי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת על פי הסכם זה, פוג'ו לא תהא אחראית בכל מקרה בו לא תציית לכללי אבטחה אלה ולא תהיה מסוגלת לסייע לך בצורה כלשהיא אם תמנע מליישם את כללי האבטחה שלה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

2. שירותים

השירותים שיסופקו לך על ידי פוג'ו נכון ליום זה הינם המפורטים להלן; אולם פוג'ו רשאית לגרוע או להוסיף על שירותים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי מתן הודעה מראש.

 • חנות מקוונת: פוג'ו תאפשר לך לרכוש רשיונות, באמצעות חנות מקוונת תבניות למערכת ניהול התוכן WordPress וכן רכיבי קוד אחרים. כל רכיב ימכר ברשיון ספציפי שיצורף לו, או יועבר תחת רשיונות מסוימים. לצורך רכישת הרשיונות יתאפשר חיפוש במלאי החנות המקוונת, הדגמה של רכיבי הקוד על תוכן לדוגמא (כאשר בחלק מהמקרים התוכן הינו להמחשה בלבד).
  קודי התוכנה אשר מורשים לך על ידי החנות מועברים לך כאשר הם הולמים את הוראות הדין הנוגעות לנגישות אתרים. אולם, באחריותך לוודא את הולמות הקוד וכי האתר הסופי שמועבר לך הינו נגיש על פי הוראות הדין.
 • עדכונים: פוג'ו עשויה לספק לך, לבחירתך, עדכוני תוכנה. עדכוני התוכנה יגיעו באמצעות עדכון הקבצים על השרת שלך.
 • מדריכים: פוג'ו תספק לך גישה למדריכים מסוימים הנוגעים לשימוש בקוד, כאשר מדריכים אלו עשויים להנתן בחינם או בתשלום, ובכל מקרה פוג'ו אינה ערבה לטיב התכנים.
 • פורום תמיכה: פוג'ו תספק לך מערכת אינטראקטיבית בה תוכל לשוחח בצורה וירטואלית עם משתמשים אחרים ועם נציגי פוג'ו לצורך קבלת תמיכה ומשוב על השימוש במערכת פוג'ו.

3. רשיונות

כאשר אתה תקבל מפוג'ו קבצים להם ירכש רשיון בחנות המקוונת של פוג'ו, קבצים אלו יועברו תחת אחד מהרשיונות המפורטים להלן, או תחת רשיונות אחרים שיפורטו באותם הקבצים:

3.1 רשיון פרטי

ברשיון פרטי פוג'ו מקנה לך רשיון לא-ייחודי ולא בלעדי, הכולל את הזכות ליצירת יצירות נגזרות, בקוד המקור הרלוונטי וכן בכל הקבצים שאינם ניתנים לך תחת רשיון אחר, באתר אחד ולשימושו של אדם אחד, תוך מתן קרדיט הולם הן בקוד המקור והן בתבנית באתר. כאשר, לצורך הסכם זה, המונח "אתר אחד" יכלול שם מתחם (domain) אחד או תת-שם מתחם (subdomain) אחד תחת שם מתחם אחד, אך לא שניהם.

 • אי הפצה: נאסר עלייך להפיץ את קוד המקור הרלוונטי, וכן נאסר עלייך לאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש כלשהוא למעט לצורך צפיה באתר האחד.
 • שמירה על קוד: יתכן וקוד המקור הרלוונטי מועבר לך עם מחרוזת לאימות הרשיון (key). למען הסר ספק: מחרוזת זו רק מאפשרת לפוג'ו לוודא את הרישיון שלך, על מנת שתוכל לקבל תמיכה ועדכוני מערכת בצורה אוטומטית ולא מעבר לכך.
 • שמירה על קרדיט: קוד המקור הרלוונטי כולל מחרוזת המקנה קרדיט לפוג'ו בגין עבודתה, אך למען הסר ספק, אין לך חובה לתת שום קרדיט לפוג'ו בתחתית האתר והינך חופשי לשים בתחתית האתר כל קרדיט שתמצא לנכון.
 • העדר אחריות: קוד המקור הרלוונטי המועבר אלייך מועבר כמות-שהוא (as-is) וללא כל אחריות לטיבו. פוג'ו, לעולם, לא תהא אחראית כלפייך בגין כל תקלה בקוד המקור הרלוונטי.
 • תמיכה: הרשיון הרלוונטי ניתן עם תמיכה מוגבלת, אשר לעת זה תסופק באמצעות פורומי התמיכה של פוג'ו, כפי שיפורט בעמוד הרכישה הרלוונטי.
 • עדכונים: בכל מקרה בו פוג'ו תעדכן או תשדרג גרסא של קוד המקור הרלוונטי בתקופת 12 החודשים לאחר הרכישה שתבצע, הרי שתקבל עותק של קוד המקור הרלוונטי המעודכן.
 • פקיעה: בכל מקרה בו תפר מי מהתחייבויותייך על פי סעיף זה, הרי שרשיון התוכנה שינתן לך יפוג.
 • ללא תמיכה ברכיבי צד ג': קוד המקור הרלוונטי מועבר לך ללא כל תמיכה ברכיבי צד ג' אשר יותקנו אצלך, בין אם אלו הופצו יחד עם קוד המקור הרלוונטי, או בנפרד.
 • התקנת רכיבים נוספים: לעיתים, בעת השימוש הראשון בקוד התוכנה הרלוונטי תוצג לך האפשרות להתקין רכיבי צד ג' נוספים. לצורך התקנת רכיבי צד ג' אלו, תדרש להסכם לתנאי שימוש נוספים. רכיבים אלו אינם הכרחיים לצורך פעילות קוד התוכנה הרלוונטי ופוג'ו אינה ערבה לטיבם.

3.2 רשיון מפתח

רשיון מפתח (developer) הינו רשיון אשר מאפשר לך את כל הזכויות הניתנות תחת רשיון פרטי, תחת כל החובות הקיימות עבור רשיון פרטי, אולם:

 • הפצה: רשיון מפתח מאפשר לך להפיץ עד מספר מוגבל של עותקים (כפי שיקבע על ידי פוג'ו מעת לעת) כחלק מיצירה גדולה יותר (כלומר יחד עם עוד רכיבי תוכנה), וזאת כל עוד הצדדים השלישיים שיקבלו עותק מתוכנת פוג'ו יקבלו את תוכנה זו תחת "רשיון פרטי" בלבד אך לא יהיו זכאים לכל תמיכה הקשורה לרשיון.
 • הגבלת אחריות: בכל הפצה של קוד המקור הרלוונטי תחת רשיון זה תדרש לוודא כי הצד המקבל את התוכנה מסיר כל אחריות מפוג'ו לכל נזק שיגרם לו מכל סיבה שהיא הנובעת מקוד המקור הרלוונטי, השימוש בו, אי התאמתו למערכות אחרות, אי עדכונו, או כל סיבה אחרת שעשויה לגרום לנזק לאותו הצד השלישי.
 • רכיבי צד ג': חלק מקוד התוכנה הרלוונטי מורשה לך תחת רשיונות שאינם רשיון זה, והם מסופקים בעת הפצת התוכנה.
 • מספר אתרים: רשיון מפתח מאפשר לך את השימוש בקוד המקור הרלוונטי במספר אתרים מוגבל, בהתאם לאמור בעמוד החבילה שרכשת

3.3 רשיון מקצועי

רשיון מקצועי הינו רשיון אשר מאפשר לך את כל הזכויות הניתנות תחת רשיון מפתח, תחת כל החובות הקיימות עבור רשיון מפתח, אולם:

 • הפצה: רשיון מקצועי מאפשר לך להפיץ עד מספר מוגבל של עותקים (כפי שיקבע על ידי פוג'ו מעת לעת) כחלק מיצירה גדולה יותר (כלומר יחד עם עוד רכיבי תוכנה), וזאת כל עוד הצדדים השלישיים שיקבלו עותק מתוכנת פוג'ו יקבלו את תוכנה זו תחת "רשיון פרטי" בלבד אך לא יהיו זכאים לכל תמיכה הקשורה לרשיון.

3.4 רשיון מסחרי

רשיון מסחרי הינו רשיון אשר מאפשר לך את כל הזכויות הניתנות תחת רשיון מקצועי, אך הינו חל על כמות גדולה יותר של רכיבי תוכנה, אשר יוגדר על ידי פוג'ו בעת רכישת הרשיון. רשיון זה ימכר בהתאמה אישית בלבד, ותוך חתימה על הסכם מסחרי.

אם ברצונכם רישיון מסחרי – ניתן לכתוב לנו באמצעות עמוד יצירת קשר

4. תשלום

בעבור השירותים שיסופקו לך על ידי פוג'ו, תדרש לשלם את התעריפים כפי שיופיעו באתר האינטרנט של פוג'ו מעת לעת. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או PayPal. בכל מקרה בו תרכוש שירות מנוי אחסון, הדבר יעשה באצעות מנוי מתחדש. כאשר, אי אישור תשלום חודשי כלשהוא יאפשר לפוג'ו להסיר את אתר האינטרנט שלך וכל התכנים הרלוונטיים. שים לב שאתר פוג'ו הינו אתר בעל אופי יהודי ועשוי לבטל חלק מאפשרויות השימוש במערכת ו\או באתר בשבתות ומועדי ישראל.

 • תעריפים: פוג'ו עשויה, מעת לעת, לקבוע תעריפים עבור השירות. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או מכירה של השירותים לאחרים. תעריפים אלו עשויים להיות שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים או חד-פעמיים.
 • מנוי: אם תרשם לשירות כלשהוא אשר דורש מנוי, הרי שהנך נותן לפוג'ו את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לפוג'ו על ביטול מנוי זה. במידה ושילמת עבור מנוי חודשי, הרי שמנוי זה יתחדש בכל עת אלא אם תודיע לפוג'ו אחרת.
 • החזרים: בהתחשב בכך ששירותיה של פוג’ו הינם טובין פסידים, ומהווים קניין רוחני, הרי שבכל מקרה לא תהא זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת אלא על פי מדיניות החזרים זו. החל ממועד הרכישה ועד לתום יום העסקים בו בוצעה העסקה, תהא זכאי לבטל את העסקה ולקבל החזר מלא. כלומר, אם רכשת מוצר ביום ד' בשעה 21:00, הרי שתוכל לקבל החזר בזכות עד ליום ה' בשעה 18:30. למען הסר ספק, פוג’ו רשאית לקבוע, על פי שיקול  דעתה, לאפשר לך להחזיר ערכה בתקופה של 30 ימים ממועד הרכישה, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות כי השמדת את העותק וכי לא תשתמש בו. במקרה כזה, אתה מודע לכך שכל שימוש בערכה או בשירות יהווה הפרת זכויות יוצרים ועשוי לחשוף אותך לתשלום פיצוי בסכום הקבוע בחוק, של עד 100,000 ש”ח.

5. תמיכה בפורום תמיכה

ניתנת לך האפשרות, כלקוח של פוג'ו, לקבל תמיכה מוגבלת במסגרת פורום התמיכה. כאשר, התמיכה והמענה על שאלות יפורסמו על ידי פוג'ו מעת לעת, ועל בסיס זמנה הפנוי.

 • שאילתא ראשונית: בטרם תפרסם כל שאלה או בקשה לתמיכה באתר פוג'ו, הנך נדרש לברר ולחפש האם שאלה זו כבר נשאלה.
 • פרסום מידע מלא: בעת פרסום שאלתך, הנך נדרש לפרסם את כלל המידע הרלוונטי לצורך התמיכה, כולל צילומי מסך, מידע טכני על אודות השרת בו הנך מאחסן וכדומה.
 • סיוע: כדי לקבל תשובה מלאה, תדרש לעיתים לענות על שאלות נוספות שינתנו על ידי פוג'ו.
 • שימוש עתידי: אתה מסכים כי כל שאלת תמיכה שתפרסם תשמש את פוג'ו לצורך תמיכה עתידית.
 • תמיכת גולשים: בחלק מהמקרים התמיכה שתנתן לך היא על ידי צדדים שלישיים שהינם גולשים באתר. במקרים כאלו, הרי שתשובות אלו אינן מהוות תמיכה רשמית של פוג'ו.
 • רכיבי צד ג': פוג'ו אינה מחוייבת לספק תמיכה על תוספים שפותחו על ידי צד שלישי, גם אם אלו מגיעים כחלק מחבילת ההתקנה

6. תכנית שותפים

 • פוג'ו תאפשר לך לקבל תגמול עבור כל הפניה שתוצע באמצעות תוכנית השותפים של פוג'ו. במצב כזה, אתה תהא זכאי לתשלום בהיקף שיקבע על ידי פוג'ו מעת לעת.
 • לצורך תכנית השותפים, אתה תקבל קישור ייחודי לשימושך.
 • כל משתמש אשר יופנה לראשונה לאתר באמצעות הקישור הייחודי, יסומן כשייך אלייך.
 • אם אותו משתמש יבצע רכישה בתוך 30 ימים מהכניסה הראשונית, הרי שאתה תהא זכאי לעמלה מתוך ההכנסות שבוצעו בפועל.
 • בממשק הניהול שלך תוכל לקבל דיווח על ההכנסות שנוצרו בפועל באמצעות הפניותייך. דיווח זה הינו בחזקת מדויק. לא תקבל זכות לעיין בספריה של פוג’ו.
 • בכל בכל יום העסקים הראשון שלאחר ה 30 לחודש, פוג׳ו תעביר לך את העמלות שמגיעות לך בגין החודש שעבר באמצעות חשבון ה PayPal שהזנת בעמוד ההגדרות בחשבון השותף שלך. אולם, פוג’ו תהא רשאית לקזז מהתשלום כל מס או כל חוב אחר שלך..
 • במידת הצורך, ובהתאם להוראות החוק, תדרש להמציא חשבונית מס וכן אישור ניהול ספרים לפוג’ו.

השימושים הבאים יחשבו כהתנהלות לא נאותה ויביאו לסגירת חשבון השותף שלך וכן לחילוט היתרה שלך בחשבון:

 • יצירת הפניות מטעות או מבלבלות, כמו גם כל הטעיה לגבי הקשר בין פוג'ו לבינך.
 • שימוש כלשהוא במותג פוג'ו או כל מותג דומה לו מלבד ספריית העיצוב המיועד לשותפים.
 • רכישת או שימוש בשם מתחם, מילות מפתח או פרסום ממומן המשתמשים בשמה המסחרי של פוג'ו.
 • שליחת ספאם בכל צורה שהיא או פרסום של השירות בצורה שמפרה את החוק.
 • שימוש בתכנית השותפים לצורך קבלת הנחה עבור עצמך.
 • פוג'ו שומרת את הזכות לתקן ולהוסיף התנהגויות אשר עשויות להביא לסיום השתתפותך מעת לעת.

7. מדיניות תוכן גולשים

על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לפוג'ו באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדיניות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי פוג'ו והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.

 • רשיון בזכויות יוצרים: הנך הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, הנך מקנה לפוג'ו רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי פוג'ו לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.
 • ויתור על פרטיות: הנך מקנה לפוג'ו את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת.
 • תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
  קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 • גסויות או עירום: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.
 • דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי או מכיל לשון הרע ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
 • ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
 • מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.
 • אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
 • הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, פוג'ו מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיהם של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.
 • סינון: מובהר בזאת כי פוג'ו לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לפוג'ו תהא הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק.
 • גילוי מידע: מובהר בזאת כי פוג'ו עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של פוג'ו, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.
 • תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי פוג'ו ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד פוג'ו או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את פוג'ו ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.
 • הודעת הסרה: פוג'ו מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לפוג'ו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Team@pojo.me נציג פוג'ו יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את פוג'ו.
  בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.
 • מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, פוג'ו תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. פוג'ו תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.
  החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, פוג'ו תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, פוג'ו תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, פוג'ו תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.
 • שיפוי: הנך מתחייב לשפות את פוג'ו בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

8. מדיניות פרטיות

במהלך השימוש בשירותים, פוג'ו עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע.

 • מהו המידע הפרטי שנשמר? פוג'ו תשמור עלייך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הIP ממנה גלשת וכדומה. פוג'ו עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך.
 • מהו המידע הלא פרטי שנשמר? פוג'ו עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות, הדפים שצפית בהם ועוד. פוג'ו עוד עשויה לשמור מידע על אודות השותף אשר העביר אותך לאתר.
 • למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותייך יש גישה לעובדי פוג'ו, קבלניה וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים; כמו כן, באם תבחר לשתף צדדים שלישיים במידע, הרי שתנתן להם גישה למידע זה. לצורך ביצוע תוכנית השותפים, פוג'ו תעביר לשותף אשר הפנה אותך לאתר, אם יש כזה, מידע סטטיסטי ומצטבר, שאינו מזהה אישית, על אודותייך.
 • כיצד המידע מעובד? המידע על אודותייך מעובד במספר דרכים: מידע מזהה משמש את פוג'ו כדי לאמת את זהותך, לפרסם תכנים, לצור עמך קשר (כולל באצעות דיוורים עתיים), לתת לך שירות יותר טוב ולאכוף את תנאי השימוש האלה. כמו כן, מידע לא מזהה אישית ישמש את פוג'ו כדי לשפר את השירות, להציג פרסומות או לספק פילוחים למפרסמיה של פוג'ו.
 • מהם שירותי צד ג' להם גישה למידע? באתר ובשירות פועלים מספר שירותי צד ג' אשר פועלים על מנת לספק לך גישה טובה יותר, פרסומות, שיתוף של מידע ברשתות חברתיות ועוד. עלייך לבחון את מדיניות הפרטיות של כל אחד משירותי צד ג' אלה בנפרד מתנאי שימוש אלה. נכון ליום זה, השירותים הינם: MailChimp, Google Analytics, PayPal, Piwik Analytics.
 • דיוור עתי ויצירת קשר: אם תספק לפוג'ו את פרטייך האישיים או תרשם לדיוור (ניוזלטר), הנך מביע בזאת את הסכמתך המפורשת לאפשר לפוג'ו לשלוח לך מסרים פרסומיים כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת.
 • האם ניתן לעיין או למחוק את המידע? על מנת לעיין במידע האגור עלייך או למחקו, עלייך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת Team@pojo.me. כמו כן, ניתן לעיין ברוב המידע באמצעות מערכת הניהול של האתר.
 • דוחות פרטיות שנתיים: הממונה על פרטיות מטעם פוג'ו יערוך בדיקות פרטיות מעת לעת, ויפרסם דוחות פרטיות שנתיים אשר יכללו סיכום של תלונות הפרטיות שהתקבלו על ידי הפרטים.

9. אחריות

 • העדר אחריות: פוג'ו אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ופוג'ו אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
 • העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא פוג'ו אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. פוג'ו מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי פוג'ו. למען הסר ספק, הגבלת אחריות זו אף תחול במקרה של שירותי תמיכה שיסופקו על ידי פוג'ו והשירותים גם הם מסופקים כמו-שהם.
 • ביטול מוחלט של האחריות: אחריותה המוגבלת מראש של פוג'ו תבוטל בכל מקרה כאשר: (1) תבצע שינוי בכל קוד תוכנה של פוג'ו שהורשה לך (או שלא הורשה לך) תחת תנאי שימוש אלו; (2) כאשר תתקין את קוד המקור הרלוונטי על מערכת שאינה מורשית; (3) במקרים בהם תשלב את פוג'ו יחד עם תוכנות אחרות שלא נבחנו מראש על ידי פוג'ו; (4) כאשר תתקין את פוג'ו על מחשב המריץ את מערכת ההפעלה של חלונות או על דפדפן שאינו נתמך.

10. פרסומות

פרסומות צד ג': פוג'ו עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. פוג'ו אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. פוג'ו לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

11. שינויים

פוג'ו רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם פוג'ו, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות פוג'ו כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

12. סיום

פוג'ו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם פוג'ו מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. פוג'ו עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שפוג'ו עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, פוג'ו לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה; אולם, בכל מקרה בו פוג'ו תסיים את ההסכם עמך שלא עקב הפרתו, היא תמשיך לספק לך שירותים עד המועד בו שילמת עבור שירותים אלו, או תשיב את החלק היחסי של כספך, לבחירתך.

13. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פוג'ו ולהחזיקה כתמת לב כנגד כל טענה שתועלה כנגדה על ידי צד שלישי הנובעת מהפרת מי מהצהרותייך ו\או התחייבויותיך על פי הסכם זה. שיפוי זה יבוצע ברגע הראשון ובהזדמנות הראשונה, לבקשתה של פוג'ו.

14. מלוא ההסכם

תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם פוג'ו וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של פוג'ו תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

15. סמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

16. תובענות ייצוגיות

הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד פוג'ו ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.