« בחזרה לתיעוד

מפריד


02-divider

וידג'ט זה מאפשר לנו ליצור הפרדה בין תכנים, אזורים, אובייקטים בדף.


סגנון מפריד: הגדרת צורת המרווח המפריד. ניתן לבחור בין האפשרויות: לייצר שטח לבן ריק ,קו אחיד, קו כפול, קו מקווקו או קו מנוקד.

סגנון מפריד: הגדרת עובי הקו מ-1-5 פיקסלים.

צבע מפריד: אפשרות להוסיף צבע לקו.

רוחב: הגדרת רוחב הקו לרוחב העמוד.

יישור: הגדרת מיקום הקו (יישור לימין, יישור לשמאל, יישר למרכז, ללא יישור).

ריווח עליון: הגדרת מרווח קו המפריד מהתוכן שלמעלה.

ריווח תחתון:  הגדרת מרווח קו המפריד מהתוכן שלמטה.

04-divider

« בחזרה לתיעוד